Skip to content

Free University of Bozen-Bolzano

Evelyn Holzner

Evelyn.Holzner@unibz.it

+39 0471 012203

BZ B1.13
Student Office
Universitätsplatz 1 - piazza Università, 1
39100
Bozen-Bolzano